Υπηρεσίες

Σήμερα, η εταιρεία,της οποίας η έδρα βρίσκεται στην Ηλιούπολη Αττικής.
 • Κατασκευάζει υαλόφρακτα θερμοκήπια του Ολλανδικοού οίκου PRINS DOKKUM BV στην Ελλάδα. (Εικ. 1,2)
 • Κατασκευάζει τα πλαστικά θερμοκήπια του γαλλικού εργοστασίου FILCLAIR SA(Εικ. 3,4) όλων των τύπων όπως :
  • Τούνελ, ανοίγματος 4.50,6,7,8,8.50 και 9.30μ
  • διπλοτούνελ ανοίγματος 16μ. και
  • πολυτούνελ(Multiclair),με κόλπους ανοιγματος 6.40,8 και 9.60μ.(ή και συνδυασμούς αυτών)
 • Εικ.1 (DOKKUM) Εικ.2 (DOKKUM) Εικ.3 (FILCLAIR) Εικ.4 (FILCLAIR)
 • Κατασκευάζει τα πλαστικά θερμοκήπια του Ιταλικού εργοστασίου EUROPROGRESS (εικόνες 5,6,7), πολυτούνελ τύπου MULTI ART ανοίγματος κόλπου 6,40μ., 8,0μ., 9.60μ. & 12,80μ. με ύψος κολώνας 4,0-4,50-5,0μ. & κάλυψη με μονό ή διπλό φουσκωτό ή σκληρά πλαστικά.

 • Εικ.5 (EUROPROGRESS)
   

  Εικ.6 (EUROPROGRESS
  Double ridge raised opening)

  Εικ.7 (EUROPROGRESS
  Ridge opening 30%)
 • Από το έτος 2002, εισάγει και κατασκευάζει στην Ελλάδα τα θερμοκήπια του Ολλανδικού οίκου ZWIRS KNIJNENBURG BV (Εικ. 8,9)τα οποία χρησιμοποιούν και μέρη υλικών (κυρίως μεταλλικού σκελετού) ελαφρά μεταχειρισμένα, με μεγάλο πλεονέκτημα τη μείωση του τελικού κόστους , στα επίπεδα εκείνου των πλαστικών θερμοκηπίων.Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα κατασκευαζόμενα θερμοκήπια πληρούν όλες τις προδιαγραφές του υπουργείου Γεωργίας και της ΑΤΕ.
 • Επίσης, αντιπροσωπεύει τον οίκο MARDENKRO Ολλανδίας, για την πώληση των ειδικών υλικών για την βαφή των υαλόφρακτων και πλαστικών θερμοκηπίων REDUSOL XTRA & REDUHEAT. Το REDUSOL είναι υλικό βαφής με μεγάλο πλεονέκτημα ότι είναι τελείως αβλαβές για την διάβρωση των μεταλλικών σκελετών, την ομοιομορφία της βαφής και το ότι δεν ξεπλένεται με τη βροχή. Και επομένως δεν χρειάζεται να βάφονται τα θερμοκήπια συνεχώς.(Εικ.10)

 • Εικ.8 (ZWIRS)

  Εικ.9 (ZWIRS)

  Εικ.10 (REDUSOL)