Προϊόντα

Ordered List

Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει:

 • Συστήματα θέρμανσης θερμοκηπίου, με συστήματα κεντρικής θέρμανσης, αερολέβητες, πετρελαίου, λέβητες στερεών καυσίμων κ.λπ.
 • Συστήματα σκίασης - θερμοκουρτίνας, για όλους τους τύπους θερμοκηπίων και με όλες τις δυνατές περιπτώσεις υφάσματος σκίασης.
 • Συστήματα άδρευσης θερμοκηπίων - fog συστήματα, καθώς και cooling με βρεχόμενη παρειά και δυναμικούς ανεμιστήρες,για την μείωσητης θερμοκρασίας μέσα στο θερμοκήπιο, έως και 12-14C.
 • Μεταλλικές δεξαμενές του οίκου GENAP BV Ολλανδίας, με φύλλα λαμαρίνας και ύφασμα πλαστικό, τύπου Aquatex plus και για χωριτικότητα από 5 έως 1500 κυβικά. (Εικ. 1-2)
 • Λοιπό εξοπλισμό θερμοκηπίων, όπως:
  • Μεταλλικά πατάρια θερμοκηπίων
  • Κανάλια για τη στερέωση των υποστρωμάτων καλλιέργειας φυτών
  • Λάμπες φωτοπεριοδισμού, για την ανάπτυξη των φυτών, των οίκων GAVITA SA και HORTILUX SA(Εικ. 2-3)
  • Επιπλέον χονδρική προμήθεια όλων των βολβοειδών φυτών, όπως τουλίπες,ντάλιες, Lilium, νεραγκούλες, ανεμώνες,
   φρέζιες κ.λπ
 • Ανθοκομικά σπορικά, όπως κινέζικο, αστράκι, προβάτσια κ.λπ.

Εικ. 1
Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 4

Τέλος απο το έτος 2003 η εταιρεία ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα τον μεγάλο Ολλανδικό οίκo FLAMINGO VAN DER BV, ο οποίος διαθέτει σε πάρα πολύ καλές τιμές όλο τον εξοπλισμό των θερμοκηπίων μεταχειρισμένο, όπως:

 • Λέβητες θέρμανσης θερμοκηπίων
 • Μηχανές διαλογής τομάτας και γενικά κηπευτικών , όπως τριαντάφυλλων-χρυσάνθεμων
 • Φυτευτικές μηχανές για γλάστρες
 • Υδροροές υποστρωμάτων
 • Εκθειωτήρες θερμοκηπίων
 • Λάμπες φωτοπεριοδισμού
 • Μηχανές απολύμανσης και γενικά ότι αφορα εξοπλισμό θερμοκηπίων