Πολλαπλασιαστικό Υλικό

H εταιρείας μας εισάγει απο το εξωτερικό πολλαπλασιαστικό υλικό, όπως μοσχεύματα τριανταφυλλιάς - βολβούς ανθοκομικών φυτών, όπως Τουλίπες (Εικ. 6), Ανεμώνες (Εικ. 1), Νεραγκούλες(Εικ. 5), Φρέζιες, Ντάλιες κ.λ.π. ανθοκομικά καθώς επίσης και σπόρους όπως Αστράκι, Ήλιος, προβάτσια κ.λ.π.


Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 5

Εικ. 6

Εικ. 7

Εικ.8