Α.ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Αρχική Σελίδα

Μετά από 30 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με τον τομέα των θερμοκηπίων και του εξοπλισμού τους, ο γεωπόνος κ. Μεϊντάνης Αναστάσιος, έχει ενεργό συμμετοχή στην κατασκευή των περισσότερων κυρίως υαλόφρακτων, αλλά και πλαστικών θερμοκηπίων σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.
Το έτος 2000, ιδρύει την εταιρεία Α.ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΕΠΕ αναλαμβάνοντας, εκτός από την κατασκευή θερμοκηπίων, και την αντιπροσώπευση και πώληση νέων προϊόντων.

Μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα Υπηρεσίες για να ενημερωθείτε σχετικά .